Historie

Sådan startede det:

Dette er den sande historie om fødslen af BTI Havkajak Tversted i 2014......♥

Initiativtager og formand, Poul Vilstrup, tog i foråret 2014 initiativ til etablering af den første havkajak klub på Vestkysten. Det blev en kæmpe succes, takket være et fantastisk samarbejde med Borger- og Turistforeningen i Tversted, DGI Nordjylland og BTI - samt ikke mindst det store engagement hos klubmedlemmerne. Udover klubarbejdet, gennemføres også havkajak aktiviteter for turister om sommeren, hvilket også har givet stor og positiv opmærksomhed.

 • 24/4            Intro-møde i Tannisbugthallen, 53 fremmødte
 • 15-18/5       Intro-ture á 2 timer: 54 deltagere fordelt på 7 hold
 • 28/5-26/6 2-dages kurser: 37 deltagere, fordelt på 6 hold
 • 15/5-15/8   Leje af trailer m/15 havkajakker og udstyr
 • 10/6            Første klubaften
 • 13/6            Facebook gruppen blev etableret - første begivenhed opslået 17/6
 • 1/8              Køb af klubbens egen trailer, 10 kajakker
 • 6-7/8          2-dages kursus : 5 deltagere
 • 13-14/9      2-dages kursus : 7 deltagere
 • 16/9           Stormøde med formel etablering af BTI Havkajak Tversted, med valg bestyrelse mm.
 • 3 Events med præsentation/information/oplæg på havkajakker, udstyr og beklædning
 • 44 klubture gennemført siden 10/6 i 2014
 • Året sluttede med i alt 48 medlemmer

Siden da er der sket meget og klubben udvikler sig hele tiden :)